Kosmos Akademie

Sport

Meer oor ons sport

Die holistiese, gebalanseerde ontwikkeling van die kind is belangrik en daarom word leerders aangemoedig om aan sportaktiwiteite deel te neem.

Lewensvaardighede wat deur die beoefening van sport aangeleer word, soos deelname in spanverband, konflikhantering, uithouvermoë, konsentrasievermoë en probleemoplossing, is van onskatbare waarde in die ontwikkeling van die kind.

Sport hou leerders fiks, is voordelig vir spierontwikkeling, hand-oog-koördinasie, balans en stamina en is vir seker ‘n moét in ‘n tegnologiese eeu waar leerders baie tyd voor die skerm deurbring, beide vir akademie en ontspanning.