Kosmos Akademie

Akademie

Meer oor ons akademie

Die tradisionele onderrigstyl van lees, skrif en reken vorm steeds die basis van die grondslagfase en sal vanaf die intermediêre fase (graad 4 tot graad 6) stelselmatig van die MOS Leerstelsel gebruik maak.

Dit prikkel leerders se nuuskierigheid sodat hulle ‘n liefde vir leer ontwikkel en sodoende lewenslange leerders word.

Leerders word deur die gebruik van die stelsel en toepassing van die leerfilosofie toegerus met die vaardighede wat nodig is om suksesvol te wees in ‘n onbekende toekoms waar nuwe vereistes in die vierde nywerheidsrewolusie van leerders verwag word.