Kosmos Akademie

Skoolwapen

Meer oor ons skoolwapen

Die skoolwapen bestaan uit die son en twee kolganse. Die simboliek van die son is die provinsie waarin die skool geleë is, Mpumalanga, en beteken “waar die son opkom”. Die son is ‘n simbool van hoop, ‘n nuwe môre en ‘n nuwe begin. Dit is ‘n bewustheid van self, trots, outoriteit, leierseienskap en beginsels van kreatiwiteit, spontaniteit, gesondheid en lewenskragtigheid.

Die son word gesien as ‘n projeksie van die mens in verskeie hoedanighede, naamlik professioneel, ouerskap, ensovoorts. Son bring voorts lig en verhelder– dit is dus die vooruitsig wat ouers kan hê vir hul kinders– om lig vir die wêreld te wees.

Die kolganse van klein na groot kom van die Glen Cullen-logo en weerspieël die ontwikkelingsfases van ‘n kind. Die assosiasie van ‘n voël se vlerke verteenwoordig ook ‘n hoopvolle toekoms. Die regte onderrig kan die wind onder ‘n kind se vlerke wees wat hom/haar in staat stel om te vlieg.

Vroeëkinderontwikkeling speel ‘n fundamentele rol in die voorbereiding van ‘n kind en vorm hom/haar sodat hy/sy kan vlieg. Die antieke Egiptenare het die kolgans as heilig geag en het geglo dat hierdie ganse boodskappers tussen hemel en aarde was.

Die naam van die skool is geneem van die kosmosblomme wat wild in die omgewing groei. Die idee van ‘n blom wat groei en ontwikkel tot iets wat pragtig is, kan ook met die kind se groei en ontwikkeling geassosieer word. Kosmosse groei in massas en dit kan aan die impak en invloed wat die kind wat regte onderrig ontvang kan hê, gekoppel word. Kosmos is ook sinoniem vir hemelruim en die “-mos” van kosmos verwys na Die MOS Inisiatief.